שעון נוכחות ודיווח שעות

דירוג

טעויות נפוצות בחישוב שכר גלובלי

במקומות עבודה רבים בישראל, בארגונים מכל המגזרים ובכל הענפים השונים, נהוג הסדר שכר גלובלי. לרוב, מדובר בהסדר נחשק ועובדים רבים מעוניינים בו. עם זאת, ישנן כמה טעויות נפוצות הנעשות לעתים קרובות בחישוב השכר והתנהלות בלתי תקינה שעשויה לגרור אחריה השלכות קשות על מוניטין הארגון ומובן שגם קנסות וסנקציות הקבועים בחוק.

מקדימים רפואה למכה

בנוסף לכך, טעויות אלו פוגעות הן במעסיק והן בעובד במקביל, ועל כן חשוב שניתן עליהן את הדעת ונקדים רפואה למכה. כיצד? ובכן, על מנת לקדם מנהל תקין יותר בארגון שלך ולמנוע סיבוכים מיותרים, אספנו כמה מהטעויות הנפוצות ביותר בחישוב שכר עובד גלובלי – ונוכל גם להציג בפניך פתרון מתקדם ויעיל שיסייע לך להתמודד עמן באופן האידאלי.

חוק דיווח נוכחות

על פי תיקון 24 לחוק הגנת השכר התשי"ח-1958, המעסיק מחויב לנהל פנקס שכר בו מפורטות שעות העבודה של העובד, ללא קשר אם שכרו שעתי או גלובלי. הפרת חובה זו מהווה עבירה פלילית שגוררת אחריה קנסות כבדים. בכל תובענה של העובד כלפיך אודות אי תשלום שעות נוספות חובת ההוכחה תהיה עליך וללא מעקב מסודר, יהיה קשה מאוד לעשות זאת.

להמשך קריאה באתר "זמן אמת" >> לחץ כאן