תקלה עולמית בווטסאפ | 25.10.2022

דירוג

 משתמשים ברחבי העולם מדווחים על תקלה נרחבת בווטסאפ.

WhatsApp down: Users can't send or receive messages this Tuesday