למי מותר לעבוד בזמן הסגר ?

דירוג

רצ"ב רשימה ממשרד האוצר.

נכנסים לסגר השלישי (ומקווים שהאחרון). 
אנו זקוקים לעזרתך כדי לדאוג לערכות חורף עבור אלפי משפחות וקשישים נזקקים הנפגעים ממשבר הקורונה.