לחיי שיתופי פעולה רבים !

דירוג

ברצוננו להביע את תודתנו הגדולה לחברת CTV , על יום עיון וכנס מעשיר ומעורר השראה.

כן ירבו שיתופי הפעולה בין החברות, שנמשיך לגדול ולצמוח יחדיו, לפרויקטים נוספים משותפים ורבים !

האדם תמיד חייב להיות חופשי ברוחו 

רוברט היינלין